ثبت شرکت

ثبت شرکت تعاونی
ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی : 
شرکت تعاونی شرکتی است متشکل از تعدادی شخص حقیقی یا حقوقی که به منظور بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضاء و از طریق خودیاری و همکاری آنان تشکیل می شود ، حداقل تعداد اعضاء شرکتهای تعاونی 7 نفر است و تماماً یا 51% سرمایه را در اختیار دارند ، شرکتهای تعاونی خود به چند دسته تقسیم می شوند :

1) شرکتهای تعاونی عام : که در آنها عضویت برای همه آزاد می باشد
2) شرکتهای تعاونی خاص : که برای گروه خاصی از جمله : کارگران، کارمندان، کشاورزان و ... تشکیل می شود
3) شرکتهای تعاونی توزیع : که در بخش تهیه و توزیع کالا ، خدمات و سایر نیازمندیهای اعضاء فعالیت می کند
4) شرکتهای تعاونی تولید : که جهت اشتغال اعضاء در امور مربوط به دامداری ، کشاورزی ، شیلات ، عمران شهری و روستایی و غیره تشکیل می شود

در ضمن کلیه شرکتهای تعاونی جهت ثبت و تشکیل نیاز به اخذ مجوز از وزارت تعاون دارند.
 
ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود : حداقل تعداد اعضاء مورد نیاز جهت تشکیل 2 نفر می باشند. مدت اعتبار اعضاء شرکت پس از ثبت بصورت نا محدود می باشد و تا زمانی که اعضاء خود تمایلی به نداشته...

ادامه مطلب
ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص : حداقل تعداد اعضاء مورد نیاز جهت تشکیل 5 نفر می باشد (3 عضو جهت هیئت مدیره ، 2 نفر جهت بازرسین شرکت ) مدت اعتبار اعضاء شرکت پس از ثبت : اعضاء هیئت مدیره 2 ...

ادامه مطلب
ثبت موسسات غیر تجاری

ثبت موسسات غیر تجاری

ثبت موسسات غیر تجاری : حداقل تعداد اعضاء مورد نیاز جهت ثبت اینگونه موسسات 2 نفر می باشند. مدت اعتبار اعضاء هیئت مدیره موسسات بمدت نامحدود می باشد. مراحل ثبت موسسات غیر تجاری ک...

ادامه مطلب