ثبت شرکت

ثبت شرکت در مناطق آزاد
ثبت شرکت در مناطق آزاد

ثبت شرکت در مناطق آزاد

ثبت شرکت در مناطق آزاد :  
مناطق آزاد به مناطقی گفته می شود که مشمول برخی از مقررات در حال اجرای کشور نمی شوند .
برخی از مزایای این مناطق عبارتند از :
معافیتهای مالیاتی –بخشودگی سود و عوارض گمرکی –سهولت و سرعت در فعالیتهای صادرات و واردات از طریق جذب سرمایه های داخلی و خروجی –تسریع در در انتقال فن آوری .
این مناطق آزاد تجاری در ایران شامل 8 منطقه صنعتی می باشد : چابهار- قشم – کیش- ارس – سلفچگان- ماکو – اروند و انزلی 
کلیه شرکتهای ثبت شده در مناطق آزاد به مدت 20 سال از پرداخت مالیات برای هرگونه فعالیت اقتصادی معاف می باشد .
 
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت و موسسه در مناطق آزاد عبارتند از :
اظهارنامه ثبت، اساسنامه شرکت، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین، صورتجلسه اولین جلسه هیئت مدیره، گواهی بانکی از یکی از بانکهای  منطقه برای حداقل 35%  سرمایه نقدی، مجوز فعالیت در منطقه که توسط سازمان صادر شده باشد.
ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود : حداقل تعداد اعضاء مورد نیاز جهت تشکیل 2 نفر می باشند. مدت اعتبار اعضاء شرکت پس از ثبت بصورت نا محدود می باشد و تا زمانی که اعضاء خود تمایلی به نداشته...

ادامه مطلب
ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص : حداقل تعداد اعضاء مورد نیاز جهت تشکیل 5 نفر می باشد (3 عضو جهت هیئت مدیره ، 2 نفر جهت بازرسین شرکت ) مدت اعتبار اعضاء شرکت پس از ثبت : اعضاء هیئت مدیره 2 ...

ادامه مطلب
ثبت موسسات غیر تجاری

ثبت موسسات غیر تجاری

ثبت موسسات غیر تجاری : حداقل تعداد اعضاء مورد نیاز جهت ثبت اینگونه موسسات 2 نفر می باشند. مدت اعتبار اعضاء هیئت مدیره موسسات بمدت نامحدود می باشد. مراحل ثبت موسسات غیر تجاری ک...

ادامه مطلب