ثبت برند

صلح علائم تجاری
صلح علائم تجاری

صلح علائم تجاری

صلح علائم تجاری :
مطابق قوانین سازمان علائم تجاری و طرح های صنعتی کلیه نقل و انتقالت علائم تجاری می بایست پس از طی تشریفات قانونی در این اداره به ثبت برسد.در نتیجه اداره ثبت علامات و نشانه های تجاری تنها شخصی را مالک علامت می داند که برند مورد نظر به نام او و در این اداره به ثبت رسیده باشد .
 
ثبت برند فارسی و لاتین

ثبت برند فارسی و لاتین

برند یا علائم تجاری چیست: برند یا علامت تجاری می تواند شامل یک کلمه ( اسم خاص ) و یا ( شکل ) و یا هردو اینها در کنار هم جهت معرفی محصول و انحصاریکردن نام کالا باشد. هر شخص حقیقی ...

ادامه مطلب
تمدید علائم تجاری

تمدید علائم تجاری

تمدید علائم تجاری : هر برند یا علامت تجاری تا ده سال متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی ثبت کننده آن علامت می باشد و پس از اتمام این زمان با حفظ اولویت صاحب برند نیاز به انجام مراحل قانو...

ادامه مطلب
ثبت برند

ثبت برند

تعریف ثبت برند برند یا علامت تجاری می تواند شامل یک کلمه ( اسم خاص ) و یا ( شکل ) و یا هر دو این ها در کنار هم جهت معرفی محصول و انحصاری کردن نام کالا باشد. هر شخص حقیقی یا حقوقی ...

ادامه مطلب