ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی
ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی :
طراحی و ایجاد نوآوری در شکل ظاهری یک کالا یا اشیاء سه بعدی را طرح صنعتی می نامند
طرح صنعتی می تواند شامل کلیه محصولات خانگی، صنعتی، فرش، اسباب بازی، وسایل پزشکی، ورزشی و غیره می باشد. بنابراین ثبت یک طرح صنعتی می تواند مانع کپی برداری غیر قانونی و بدون کسب اجازه از صاحب کالا شود .
( کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جهت ثبت طرح صنعتی اقدام کنند و نیازی به مدارک خاصی نمی باشد .)
توضیح اینکه در صورت هرگونه کپی برداری از طرح محصول صاحب طرح می تواند با در دست داشتن گواهینامه ثبت طرح صنعتی خود ، از طریق مراجع قضائی اقدام به پیگرد قانونی نماید .