اخذ کارت بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی حقوقی
اخذ کارت بازرگانی حقوقی

اخذ کارت بازرگانی حقوقی

کارت بازرگانی :
کارت بازرگانی مجوزی است که بر طبق ماده 2 قانون واردات و صادرات مصوب 02/04/1372 مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی که به امور تجارت اشتغال دارند تعلق می گیرد.

شرایط اولیه کارت بازرگانی حقوقی :
1)داشتن حداقل سن 21 سال تمام  ( مدیر عامل شرکت )  
2)دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم  ( مدیر عامل شرکت )  
3)دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان ( مدیر عامل شرکت )  
4)داشتن حساب جاری معتبر با دارا بودن حداقل یکسال گردش مالی برای شرکت 
5)محل شرکت باید بصورت اداری یا تجاری باشد 
6) کد اقتصادی شرکت 
 
اخذ کارت بازرگانی حقیقی

اخذ کارت بازرگانی حقیقی

کارت بازرگانی : کارت بازرگانی مجوزی است که بر طبق ماده 2 قانون واردات و صادرات مصوب 02/04/1372 مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی که به امور تجارت اشتغال دارند تعلق می گیرد....

ادامه مطلب
کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

تعریف کارت بازرگانی کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه میدهد که به امر صادرات، واردات و تجارت خارجی بپردازد. اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدو...

ادامه مطلب