انواع تغییرات شرکت

ورود و خروج شریک
ورود و خروج شریک

ورود و خروج شریک

ورود و خروج شریک :
در کلیه شرکتها و موسسات اعم از مسئولیت محدود ، تضامنی ، تعاونی و ... ( بجز سهامی خاص ) در صورتی که شخص یا اشخاصی به هر دلیلی مایل به همکاری با شرکت نباشند طی چند مرحله خروج و یا کاهش سرمایه آنها انجام می گردد .
در ضمن برای خروج و یا کاهش سرمایه هر کدام از سهامداران باید آن شخص حتما رضایت به خروج و یا کاهش سرمایه خود داشته باشد و بدون رضایت کتبی ایشان ( امضاء ذیل صورتجلسات و اوراق ) مابقی اعضاء قادر به انجام این کار نمی باشند.
در خصوص ورد شریک جدید می توان طی صورتجلسه مجمع انجام گردد که این کار طی 2 روش انجام می شود
1) ورود شریک از طریق افزایش سرمایه شرکت 
2) ورود شریک از طریق واگذاری سهام مابقی سهامداران 
 
الحاق یا تغییر موضوع شرکت

الحاق یا تغییر موضوع شرکت

الحاق یا تغییر موضوع شرکت : هر شرکت یا موسسه با توجه به نیاز  می تواند موضوع فعالیت خود را تغییر داده یا موضوعی را به موضوعات قبلی اضافه نمایند ، در اینصورت باید مجمعی تشکیل ...

ادامه مطلب
تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت : کلیه شرکتها پس از ثبت مجاز به تغییر نام خود با رعایت حفظ ضوابط اداره ثبت شرکتها می باشند . این کار پس از انتخاب نام جدید نیاز به تنظیم صورتجلسه و طی فرآیند ثبت را...

ادامه مطلب
افزایش یا کاهش سرمایه

افزایش یا کاهش سرمایه

افزایش یا کاهش سرمایه : کلیه اشخاص حقوقی یا شرکتها در هر زمان مجاز به تغییر میزان سرمایه شرکت می باشند ، این تغییر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده سهامداران شرکت می باشد .افزایش س...

ادامه مطلب