انواع تغییرات شرکت

تغییر سمت اعضاء شرکت
تغییر سمت اعضاء شرکت

تغییر سمت اعضاء شرکت

تغییر سمت اعضاء شرکت :
پس از ثبت شرکت سمت کلیه اعضاء و بازرسین مشخص می گردد ، در صورتی که اعضاء جهت اموری مانند اخذ کارت بازرگانی ، اخذ رتبه پیمانکاری و یا به هر دلیل دیگری تمایل به تغییر سمت و یا تفیض سمت خود به شخص دیگری از سهامداران را داشته باشند طی یک مرحله و با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی عادی قادر به انجام این کار می باشند.
 
الحاق یا تغییر موضوع شرکت

الحاق یا تغییر موضوع شرکت

الحاق یا تغییر موضوع شرکت : هر شرکت یا موسسه با توجه به نیاز  می تواند موضوع فعالیت خود را تغییر داده یا موضوعی را به موضوعات قبلی اضافه نمایند ، در اینصورت باید مجمعی تشکیل ...

ادامه مطلب
تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت : کلیه شرکتها پس از ثبت مجاز به تغییر نام خود با رعایت حفظ ضوابط اداره ثبت شرکتها می باشند . این کار پس از انتخاب نام جدید نیاز به تنظیم صورتجلسه و طی فرآیند ثبت را...

ادامه مطلب
افزایش یا کاهش سرمایه

افزایش یا کاهش سرمایه

افزایش یا کاهش سرمایه : کلیه اشخاص حقوقی یا شرکتها در هر زمان مجاز به تغییر میزان سرمایه شرکت می باشند ، این تغییر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده سهامداران شرکت می باشد .افزایش س...

ادامه مطلب