انواع تغییرات شرکت

انحلال شرکت
انحلال شرکت

انحلال شرکت

انحلال شرکت :
هنگامی که کلیه اعضاء شرکت ، شرکاء و یا تعدادی از آنها به دلایل مختلف از جمله عدم فعالیت شکت ، ضرر و زیان ، افت بازار ، ورشکستگی و یا تصمیم تعدادی از شرکاء که سهام آنها بیشتر از نصف سرمایه شرک باشد ، با تنظیم صورتجلسه انحلال و انتخاب شخصی از میان اعضاء به عنوان مدیر تصفیه می توان اقدام به انحلال شرکت نمود.
مدت زمان انحلال یک شرکت توسط کارشناسان مجموعه شمیران ثبت از زمان عقد قرارداد و تنظیم صورتجلسات تا ثبت نهایی به طور تقریبی 7 تا 8 روز کاری می باشد .
 
الحاق یا تغییر موضوع شرکت

الحاق یا تغییر موضوع شرکت

الحاق یا تغییر موضوع شرکت : هر شرکت یا موسسه با توجه به نیاز  می تواند موضوع فعالیت خود را تغییر داده یا موضوعی را به موضوعات قبلی اضافه نمایند ، در اینصورت باید مجمعی تشکیل ...

ادامه مطلب
تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت : کلیه شرکتها پس از ثبت مجاز به تغییر نام خود با رعایت حفظ ضوابط اداره ثبت شرکتها می باشند . این کار پس از انتخاب نام جدید نیاز به تنظیم صورتجلسه و طی فرآیند ثبت را...

ادامه مطلب
افزایش یا کاهش سرمایه

افزایش یا کاهش سرمایه

افزایش یا کاهش سرمایه : کلیه اشخاص حقوقی یا شرکتها در هر زمان مجاز به تغییر میزان سرمایه شرکت می باشند ، این تغییر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده سهامداران شرکت می باشد .افزایش س...

ادامه مطلب