انواع تغییرات شرکت

تاسیس شعب داخلی و خارجی
تاسیس شعب داخلی و خارجی

تاسیس شعب داخلی و خارجی

تاسیس شعب داخلی و خارجی :
کلیه شرکتهای خارجی که در کشور محل خود ثبت شده و شرکتهای قانونی به شمار می روند می بایست جهت فعالیت در کشور ایران از جمله ارائه خدمات پس از فروش ، بر اساس مقررات و قوانین کشور نسبت به ثبت شعبه و یا نمایندگی اقدام نمایند.

تفاوت شعب و نمایندگی :
شعب شاخه ای از یک شرکت است که در داخل کشور فعالیت دارد و می تواند فعالیت خود را با باصله کمی از مرکز اصلی گسترش دهد و مسئولیت حقوقی شعبه بر عهده شرکت اصلی می باشد ولی در نمایندگی الزاماً نیازی نسبت شعبه در کشور باشد و بر اساس قرارداد ، نمایندگی می تواند انجام بخشی از وظایف شرکت خارجی را در کشور خود بر عهده بگیرد و مسئولیت حقوقی نماینده کاملاً بر عهده خودش می باشد.
 
الحاق یا تغییر موضوع شرکت

الحاق یا تغییر موضوع شرکت

الحاق یا تغییر موضوع شرکت : هر شرکت یا موسسه با توجه به نیاز  می تواند موضوع فعالیت خود را تغییر داده یا موضوعی را به موضوعات قبلی اضافه نمایند ، در اینصورت باید مجمعی تشکیل ...

ادامه مطلب
تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت : کلیه شرکتها پس از ثبت مجاز به تغییر نام خود با رعایت حفظ ضوابط اداره ثبت شرکتها می باشند . این کار پس از انتخاب نام جدید نیاز به تنظیم صورتجلسه و طی فرآیند ثبت را...

ادامه مطلب
افزایش یا کاهش سرمایه

افزایش یا کاهش سرمایه

افزایش یا کاهش سرمایه : کلیه اشخاص حقوقی یا شرکتها در هر زمان مجاز به تغییر میزان سرمایه شرکت می باشند ، این تغییر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده سهامداران شرکت می باشد .افزایش س...

ادامه مطلب