ثبت شرکت

ثبت شرکت
ثبت شرکت

ثبت شرکت

تعریف ثبت شرکت
شرکت از اجتماع دو یا چند شریک یا سهامدار و یا موسس که دارای هدف مشترکی برای رسیدن به یک هدف واحد تشکیل می شود گفته می شود ، شرکا یا سهامداران هر شرکت می توانند شخصیت های حقیقی و حقوقی باشند. هر شرکت دارای یک هدف با خط مشی می باشد که توسط شخصیت های حقیقی و حقوقی(شرکا یا سهام داران ) تعیین می شود.اصولا این خط مشی در چهارچوبی به نام اساسنامه که دارای مفاد مختلفی می باشد تشکیل می شود.

ثبت شرکت با "شمیران ثبت"
ثبت شمیران با کادری مجرب و با سابقه، متخصص در ارائه خدمات ثبت شرکت در حداقل زمان ممکن و با کمترین میزان حضور مشتریان در طی فرآیند ثبت شرکت میباشد.
انواع شرکت های قابل ثبت توسط شمیران ثبت به شرح زیر میباشد :
-    ثبت شرکت با مسئولیت محدود
-    ثبت شرکت سهامی خاص
-    ثبت موسسات غیر تجاری
-    ثبت شرکت تضامنی
-    ثبت شرکت تعاونی
-    ثبت شرکت دانش بنیان
-    ثبت شرکت در مناطق آزاد
ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود : حداقل تعداد اعضاء مورد نیاز جهت تشکیل 2 نفر می باشند. مدت اعتبار اعضاء شرکت پس از ثبت بصورت نا محدود می باشد و تا زمانی که اعضاء خود تمایلی به نداشته...

ادامه مطلب
ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص : حداقل تعداد اعضاء مورد نیاز جهت تشکیل 5 نفر می باشد (3 عضو جهت هیئت مدیره ، 2 نفر جهت بازرسین شرکت ) مدت اعتبار اعضاء شرکت پس از ثبت : اعضاء هیئت مدیره 2 ...

ادامه مطلب
ثبت موسسات غیر تجاری

ثبت موسسات غیر تجاری

ثبت موسسات غیر تجاری : حداقل تعداد اعضاء مورد نیاز جهت ثبت اینگونه موسسات 2 نفر می باشند. مدت اعتبار اعضاء هیئت مدیره موسسات بمدت نامحدود می باشد. مراحل ثبت موسسات غیر تجاری ک...

ادامه مطلب