نحوه افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص

شرکتهای  سهامی خاص ازچه طریقی میتوانند افزایش سرمایه بدهند
 
بطورکلی شرکت های سهامی پس ازثبت شرکت ودریافت شماره ثبت شرکت قادر خواهند بودنسبت به افزایش سرمایه شرکت اقدام نمایند.حال آنکه باتوجه به وضعیت ترازنامه شرکت واظهارنامه مالیانی شرکت ثبت شده میتوانند ازدوطریق افزایش سرمایه انجام دهند.درروش اول پس از آنکه شرکاء تصمیم به افزایش شرکت گرفته هریک ازشرکاء میزانی که درمجمع عمومی فوق العاده موردتاییدقرارگرفته است ازطریق واریزمبلغی به حساب شرکت سرمایه خودراافزایش دهند .البته باید به این نکته هم توجه کرد که طبق  قوانین اداره ثبت شرکتها ازآنهایی که افزایش سرمایه  شرکت صرفا ازطریق افزایش تعدادسهام انجام میگیردنه مبلغ ریالی هرسهام .هریک ازشرکا بنا به اتخاذ تصمیم که  ازجانب هیئت مدیره ویا تصمیم خودسهامدار، نخواهد نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام نماید.نیازی  به واریز مبلغی نمیباشدوپس ازافزایش سرمایه میزان سهام اوبه قوت خود باقی می ماند .درروش دوم که ازطریق مطالبات  میباشد شرکاء هیچ مبلغی رابحساب شرکت واریز نمیکنندوصرفا باتوجه به گزارش بازرسین وباتوجه به مطالبات حال شده شرکاء اقدام به افزایش سرمایه شرکت مینماید دراین گونه افزایش سرمایه سهامداران وبازرسین اقرارنمایندکه شرکت سوددهی داشته است وای باتوجه به اینکه مطالبات هنوز دربافت نگردیده است آنها اقدام به افزایش سرمایه ازطریق مطالبات مینمایند
نکته اصلی اینکه دراین روش میتوان به آن اشاره کرد.این است که شرکتهایی قادر خواهندبودافزایش سرمایه ازطریق مطالبات داشته باشند که درسال جاری عدم فعالیت شرکت ویاتراز منفی نداشته باشند
 

اشتراک در شبکه های اجتماعی:
چرا باید برند خود را داشته باشیم؟

چرا باید برند خود را داشته باشیم؟

تا به حال پیش آمده به یک خودروی مرسدس بنز شک کنید؟ هیچوقت از خودتان این سوال را پرسیده اید که شاید یک خودروی تقلبی باشد؟ مسلماً لحظه ای هم به ذهن تان خطور نکرده که حتی یک بنز تقلبی...

ادامه مطلب
آیا مشاغل خانگی هم نیاز به ثبت دارد؟

آیا مشاغل خانگی هم نیاز به ثبت دارد؟

ابتدا به تعریف مشترکی از مشاغل خانگی نیاز داریم تا بدانیم راجع به چه چیزی حرف می زنیم طبق تعریف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشاغل خانگی به آن دسته از فعالیت هایی گفته می شود ...

ادامه مطلب
شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود

یکی از شیوه های ثبت شرکت، ثبت با عنوان "مسئولیت محدود" است. یکی از مزایای شرکت با "مسئولیت محدود" این است که تنها با دو عضو و پایین ترین میزان سرمایه قابل ثبت بوده و نیازی به تعیین...

ادامه مطلب

نظرات کاربران

شما درباره این مقاله نظر بدهید