مقالات ثبت

چه کسانی مشمول مالیات میشوند

چه کسانی مشمول مالیات میشوند

بطور کلی کلیه تجار مشمول مالیات میشوند، حال آنکه تاجر به کسی اطلاق میگردد که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قراربدهد معاملات تجاری از قرار ذیل هستند خرید یا فروش هرنوع مال منقول به قصد اجاره یا فروش اعم از این که درآن تصرفاتی شده باشد یا خیر انجام هرگونه حمل و نقل از راه خشکی ،دریایی و هوایی به هر صورتی که باشد  هرگونه عملیات دلالی یا حق العمل کاری و هر گونه تاسیساتی بر...

ادامه مطلب
شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود به یک عضو

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود به یک عضو

اینگونه شرکت ها  با حداقل سهامدارن 2نفرثبت میگردد که یکی ازین دو نفر به عنوان مدیرعامل و عضو انتخاب میگردد و نفردوم صرفا بعنوان سهامدار حضور دارد و شامل کلیه قوانین سهامداران اعم از اینکه میتواند دارای سن قانونی زیر18 سال باشد میگردد درثبت شرکت مسئولیت محدود با ثبت شرکت مسئولیت محدود عضو دارای یک تفاوت اساسی میباشد و آن هم نحوه تقسیم سمت ها میباشد.که درشرکت مسئولیت محدودبه ...

ادامه مطلب
تفاوت شرکتهای تضامنی با مابقی شرکتها

تفاوت شرکتهای تضامنی با مابقی شرکتها

بطور کلی شرکت های تضامنی به شرکتی گفته میشود که درثبت نام مخصوص برای انجام فعالیت تجاری بین دو نفرو یا بیشتر بامسئولیت تضامنی بوجود می آید.دراینگونه شرکتها در صورتی که شرکت برای پرداخت بدهی ها و قروض شرکت کافی نباشد میبایست هریک از شرکاء به تنهائی نسبت به پرداخت کلیه تعهدات و بدهی های شرکت اقدام نمایند در شرکتهای تضامنی درصورتی که هرشخصی بعنوان شریک در شرکت های تضامنی در صورت...

ادامه مطلب
چه شرکت هایی ملزم به گرفتن کداقتصادی هستند

چه شرکت هایی ملزم به گرفتن کداقتصادی هستند

بطور کلی هر شخص حقیقی و حقوقی که اقدام به ثبت شرکت مینماید موظف است بلافاصله نسبت به اخذ کد اقتصادی شرکت خود که طبق قانون تجارت کلیه شرکت ها باید حداکثر ظرف مدت 2ماه نسبت به اخذ کد اقتصادی خود و همچنین ارزش افزوده شرکت اقدام نمایند. دارابودن کد اقتصادی این امکان را به شرکت ها میدهد که به آسانی نسبت به عقد قرارداد با کلیه شرکت ها اعم از خصوصی و دولتی و همچنین ارائه فاکتور رسمی ا...

ادامه مطلب