دفاتر قانونی

هر شرکتی از ابتدا تاسیس مکلف است نسبت به اخذ دفاتر مالیاتی اقدام نماید حال چه فعالیت تجاری انجام دهد یا انجام ندهد
دفاتر شامل دفاتر کل  و دفاتر روزنامه دارایی میباشد که برای شرکتهای حقوقی همان دفاتر روزنامه و کل کفایت میکند
بطور مختصر میتوان گفت دفاتر روزنامه دفتری است که مدیر شرکت حقوقی بصورت روزانه کلیه قراردادها که شامل هزینه و درآمد میباشد را درآن قید کند و دفاتر کل دفاتری هستند که بطور هفتگی اطلاعات از دفتر روزانه استخراج شده و به دفاتر کل منتقل میشود
دفاتر فوق نزد مدیرعامل نگه داشته میشود که در سه ماهه نیمه اول هر سال به دارایی ارائه دهند که میزان سود و زیان ترازنامه شرکت و همچنین مالیاتی که باید به دارایی و اداره ارزش افزوده پرداخت گردند مشخص گردد
لازم به ذکر است درمورد شرکتهای که در سال جاری آنها فعالیت مالی انجام نداده اند باز هم باید در همان زمان و مانند کلیه مودیان دفاتر و همچنین اظهارنامه مالیاتی خود را به دارایی تحویل دهند.(درصورت عدم انجام این کار دچارجریمه مالیاتی میشوند)
 

اشتراک در شبکه های اجتماعی: