ثبت برند (علائم تجاری)

ثبت برند در اداره ثبت علائم تجاری هر طرح مالکیت صنعتی انجام میگیرد. افراد زیادی از جمله صاحبین مشاغل و بقاء القابل زیادی به ثبت برند در زمینه فعالیت خود دارند اما با توجه به قوانین وتعدد برندهای ثبت شده افراد کمی موفق به ثبت برند خود میشوند
ماهیت ثبت برند به اینصورت است که هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که میخواهد اقدام به ثبت نام تجاری خود کند باید مدارکی دال براینکه در آن زمینه فعالیت مشغول میباشد ارائه دهد که این مدرک میتواند یکی از موارد زیرباشد
کارت بازرگانی – جواز تاسیس – پروانه بهره برداری – مجوز ارگان ها یا سازمان های مرتبط با فعالیت – لازم به ذکر است مدارک ثبتی شرکت نمیتواند بعنوان مجوز  بکار گرفته شود
در ثبت نام تجاری میتوان از نام های فارسی یا لاتین استفاده کرد و در این مورد ممنوعیت وجود ندارد ولی در صورتی که نام درخواستی از حروف لاتین باشد باید همراه با مجوزهای لازم کارت بازرگانی هم ضمیمه مدارک شده و به اداره ثبت علائم تجاری و مالکیت صنعتی تحویل داد
در ثبت علائم تجاری میتوان تنها ازیک کلمه خاص استفاده کرد که البته همین موضوع میتواند یکی از دلایل مشکل شدن مراحل ثبت برند گردد
 

اشتراک در شبکه های اجتماعی: