ثبت شرکت

ثبت شرکت با مسئولیت محدود
ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
حداقل تعداد اعضاء مورد نیاز جهت تشکیل 2 نفر می باشند.
مدت اعتبار اعضاء شرکت پس از ثبت بصورت نا محدود می باشد و تا زمانی که اعضاء خود تمایلی به نداشته باشند دارای اعتبار می باشند.

مدارک مورد نیاز :
کپی مدارک شناسایی اعضاء و سهامداران ، عدم سوء پیشینه اعضاء هیئت مدیره

مراحل ثبت شرکت مسئولیت محدود :
الف- ارائه اطلاعات اولیه توسط متقاضی جهت ثبت نام اولیه شامل ( موضوع شرکت، آدرس شرکت، تعیین اعضاء شرکت همراه با مشخص کردن میزان سهام هر یک از آنها و در نتیجه سرمایه کلی شرکت )
ب- اخذ اوراق ثبتی از سایت اداره و تائید نام شرکت و ارائه به متقاضی جهت رویت و امضاء اوراق
ج- ارسال به اداره ثبت شرکتها جهت تائید نهایی و ثبت شرکت فوق

لازم به ذکر است مدت زمان تقریبی انجام کار 6 تا 8 روز کاری می باشد
 
ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص : حداقل تعداد اعضاء مورد نیاز جهت تشکیل 5 نفر می باشد (3 عضو جهت هیئت مدیره ، 2 نفر جهت بازرسین شرکت ) مدت اعتبار اعضاء شرکت پس از ثبت : اعضاء هیئت مدیره 2 ...

ادامه مطلب
ثبت موسسات غیر تجاری

ثبت موسسات غیر تجاری

ثبت موسسات غیر تجاری : حداقل تعداد اعضاء مورد نیاز جهت ثبت اینگونه موسسات 2 نفر می باشند. مدت اعتبار اعضاء هیئت مدیره موسسات بمدت نامحدود می باشد. مراحل ثبت موسسات غیر تجاری ک...

ادامه مطلب
ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی : مطابق ماده 116 قانون تجارت شرکتی است که جهت امور تجاری بین 2 یا چند نفر و با توجه به اعتبار و شخصیت اعضا تشکیل می شود. در شرکتهای تضامنی الزام قانونگذار بر این ...

ادامه مطلب