اخذ کارت بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی حقیقی
اخذ کارت بازرگانی حقیقی

اخذ کارت بازرگانی حقیقی

کارت بازرگانی :
کارت بازرگانی مجوزی است که بر طبق ماده 2 قانون واردات و صادرات مصوب 02/04/1372 مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی که به امور تجارت اشتغال دارند تعلق می گیرد.
 
شرایط اولیه اخذ کارت بازرگانی حقیقی :
افرادی که بصورت حقیقی مایل به دریافت کارت بازرگانی می باشند بطور کلی باید شرایط ذیل را دارا باشند :
1) داشتن حداقل سن 21 سال تمام 
2) دارا بودن مدرک تحصیلی ( حداقل دیپلم )
3) دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان 
4) داشتن حساب جاری معتبر با دارا بودن حداقل یکسال گردش مالی 
5) داشتن محل کار ( ملکی یا استیجاری )
6) کد اقتصادی 

 
اخذ کارت بازرگانی حقوقی

اخذ کارت بازرگانی حقوقی

کارت بازرگانی : کارت بازرگانی مجوزی است که بر طبق ماده 2 قانون واردات و صادرات مصوب 02/04/1372 مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی که به امور تجارت اشتغال دارند تعلق می گیرد....

ادامه مطلب
کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

تعریف کارت بازرگانی کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه میدهد که به امر صادرات، واردات و تجارت خارجی بپردازد. اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدو...

ادامه مطلب